Total Views: 2,020
Published On: มิถุนายน 28th, 2016Categories: ที่เที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ

แชร์เลยตอนนี้

ศรีสะเกษ มีทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งป่าไม้ แหล่งน้ำ พืชพรรณ และสัตว์ป่านานาชนิด อันเป็นทั้งสิ่งที่หล่อเลี้ยงชาวเมืองมาเป็นเวลาช้านาน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามไม่ควรมองข้าม จังหวัดศรีสะเกษมีเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 21 ของประเทศ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลอนลาด ทางตอนเหนือเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ มีแม่น้ำมูลไหลผ่าน ทางตอนใต้มีทิวเขาพนมดงรักทอดตัวในแนวตะวันตก-ตะวันออกเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา มียอดเขาสูงสุดคือ พนมโนนอาว อยู่ในเขตอำเภอกันทรลักษ์ มีความสูง 671 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีประชากรราว 1.45 ล้านคน ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลาย ซึ่งพูดภาษาถิ่นต่างๆ กัน อาทิ ภาษาลาว(สำเนียงลาวใต้), ภาษากูย, ภาษาเยอ และภาษาเขมรลือ(เขมรบน) ส่วนใหญ่เป็นพุทธศาสนิกชนและนับถือผีมาแต่เดิม

คำขวัญจังหวัดศรีสะเกษ

หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าวหอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี

สัญลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ

ตราประจำจังหวัด รูปปราสาทหิน ภายในวงกลมใต้ปราสาทเป็นรูปดอกลำดวนมีใบ 6 ใบ

ต้นลำดวน (Melodorum fruticosum) เป็นต้นไม้ประจำจังหวัด

ดอกลำดวน เป็นดอกไม้ประจำจังหวัด

อาณาเขตโดยรอบจังหวัดศรีสะเกษ

ทิศเหนือ                                 ติดกับจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร และจังหวัดร้อยเอ็ด

ทิศตะวันออก         ติดกับจังหวัดอุบลราชธานี

ทิศใต้                      ติดกับประเทศกัมพูชา

ทิศตะวันตก           ติดกับจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดร้อยเอ็ด

รูปรวมที่เที่ยวจังหวัด

การแบ่งพื้นที่การปกครอง

แบ่งออกเป็น 22 อำเภอ ประกอบด้วย

 1. 1. เมืองศรีสะเกษ
 2. ยางชุมน้อย
 3. กันทรารมย์
 4. กันทรลักษ์
 5. ขุขันธ์
 6. ไพรบึง
 7. ปรางค์กู่
 8. ขุนหาญ
 9. ราษีไศล
 10. อุทุมพรพิสัย
 11. บึงบูรพ์
 12. ห้วยทับทัน
 13. โนนคูณ
 14. ศรีรัตนะ
 15. น้ำเกลี้ยง
 16. วังหิน
 17. ภูสิงห์
 18. เมืองจันทร์
 19. เบญจลักษ์
 20. พยุห์
 21. โพธิ์ศรีสุวรรณ
 22. ศิลาลาด
แผนที่จังหวัดศรีสะเกษ
แผนที่จังหวัดศรีสะเกษ

เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดศรีสะเกษ

ศรีสะเกษเป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ในอดีตเคยเป็นชุมชนที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากมานานนับพันปี ตั้งแต่ในยุคขอมเรืองอำนาจ และมีชนเผ่าต่างๆ จากหลายเชื้อชาติอพยพมาตั้งรกรากอยู่ในบริเวณนี้จำนวนมาก ทั้งพวกส่วย ลาว เขมร และเยอ

ในปี พ.ศ.2302 สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์โปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านปราสาทสี่เหลี่ยมดงลำดวน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณที่เป็นตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน ในปัจจุบัน ขึ้นเป็น “เมืองนครลำดวน” ซึ่งต่อมาได้ย้ายไปตั้งที่ริมหนองแตระ และมีชื่อใหม่ว่า “เมืองขุขันธ์” หรือ “เมืองคูขัณฑ์” โดยมี “หลวงแก้วสุวรรณ” ซึ่งได้รับบรรดาศักดิ์เป็น “พระยาไกรภักดี” เป็นเจ้าเมืองคนแรก ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้แยกบ้านโนนสามขาสระกำแพงออกจากเมืองขุขันธ์ แล้วตั้งเป็นเมืองใหม่เรียกว่า “เมืองศรีสะเกศ”

จนกระทั่งในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้รวมเมืองศรีสะเกศและเมืองเดชอุดมเข้าเป็นเมืองเดียวกับเมืองขุขันธ์ มีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่บ้านเมืองเก่า ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษในปัจจุบัน ต่อมาใน พ.ศ.2459 มีการเปลี่ยนคำว่า “เมือง” เป็น “จังหวัด” เมืองขุขันธ์จึงเปลี่ยนเป็น “จังหวัดขุขันธ์” ซึ่งเปลี่ยนอีกครั้งเป็น “จังหวัดศรีสะเกษ” เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2481 ตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนนามจังหวัดและอำเภอบางแห่งพุทธศักราช 2481

[su_carousel source=”category: 47″ limit=”50″ link=”post” height=”150″ target=”blank” items=”3″ pages=”yes” responsive=”no” mousewheel=”no” class=”poop” arrows=”no”]
[su_table]

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดศรีสะเกษ

อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร

วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว (วัดล้านขวด)

ปราสาทบ้านปราสาท (ปราสาทห้วยทับทัน)

น้ำตกสำโรงเกียรติ (น้ำตกปีศาจ)

น้ำตกห้วยจันทร์ (น้ำตกกันทรอม)

ปรางค์กู่

ปราสาทวัดสระกำแพงน้อย

ปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่

ปราสาทโดนตวล

พระธาตุเรืองรอง

น้ำตกวังใหญ่

ปราสาทบ้านเมืองจันทร์

วัดพระธาตุสุพรรณหงส์

บ้านขุนอำไพพานิชย์

พุทธสถานศีรษะอโศก

ผามออีแดง

วัดมหาพุทธาราม (วัดพระโต)

ศููนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ศรีสะเกษอควาเรียม

สวนสมเด็จศรีนครินทร์

สวนเงาะ-ทุเรียน บ้านซำตารมย์

ปราสาทบ้านสมอ

ปราสาทกู่สมบูรณ์

หอศรีลำดวน

พิพิธภัณฑ์เมืองศรีสะเกษ

ศูนย์วัฒนธรรมเมืองศรีสะเกษ

ปราสาทตาเล็ง

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ

โครงการหมู่บ้านทับทิมสยาม 06

บึงนกเป็ดน้ำไพรบึง

พระพุทธเจดีย์ไพรบึง

รอยพระพุทธบาทภูสิงห์

น้ำตกห้วยตะไคร้

น้ำตกสำโรงเกียรติ

พลาญจำปา

ห้วยตะวัน

แก่งพระพุทธบาท

สิมวัดคูซอด

ทุ่งกระบาลกะไบ

ศาลหลักเมืองศรีสะเกษ

เมืองโบราณคงโคก

[/su_table]
[su_row][su_column size=”1/2″][su_button url=”#” style=”3d” background=”#f36060″ color=”#262424″ size=”5″ wide=”yes” center=”yes” radius=”20″ icon_color=”#ffffff” text_shadow=”0px 0px 0px #000000″ class=”alls”]ร้านอาหารศรีสะเกษ (คลิกดูรายละเอียด)[/su_button][/su_column] [su_column size=”1/2″][su_button url=”#” style=”3d” background=”#f36060″ color=”#262424″ size=”5″ wide=”yes” center=”yes” radius=”20″ icon_color=”#ffffff” text_shadow=”0px 0px 0px #000000″ class=”alls”]ที่พักศรีสะเกษ (คลิกดูรายละเอียด)[/su_button][/su_column] [/su_row]

แชร์เลยตอนนี้

บทความล่าสุด

บอลไทยวันนี้