ไหว้พระทำบุญ

ไหว้พระ ทำบุญ 9 วัด ตามแนวรถไฟฟ้า BTS – MRT เนื่องใน วันมาฆบูชา

ขึ้นดอยไหว้พระธาตุ จิบกาแฟชมวิวเมืองในหมอก @ วัดพระธาตุดอยกองมู จ.แม่ฮ่องสอน

ชมวัดโบราณในตำนานจามเทวี @ วัดพระธาตุเสด็จ จ.ลำปาง

ชมวิวเมืองพะเยาบนยอดดอย สักการะพระธาตุคู่เมือง @ วัดพระธาตุจอมทอง จ.พะเยา

เที่ยววัด ชมสถาปัตยกรรมพม่า ขอพรเทพทันใจ @ วัดไชยมงคล จ.ลำปาง

ชมความวิจิตรวิหารล้านนาโบราณ @ วัดเสลารัตนปัพพตาราม จ.ลำปาง

ไหว้พระบรมธาตุ ตามรอยพระแก้วมรกต @ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม จ.ลำปาง

เที่ยววัดเก่าพันปี ขอพรวิหารพระเจ้าพันองค์ @ วัดปงสนุก ลำปาง

ชมความงามหมู่พระธาตุเจดีย์ซาว ขอพรพระทันใจ @ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง จ.ลำปาง

ชมความงามวิจิตร วิหารวัดพม่าใหญ่ที่สุดในไทย @ วัดศรีชุม จ.ลำปาง

ไหว้พระคู่บ้านคู่เมืองลำปาง @ วัดพระธาตุลำปางหลวง

ชมวิว 360 องศา วัดสวยงามบนยอดเขา @ วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ จ.ลำปาง

Go to Top